Tweeklaviers klavecimbel – Rainer Schütze, Heidelberg 1970

Man I 8’, 4’, Man II  8’ en luit; Manuaalkoppel. Omvang G-f3. Transpositieklavier (a=415/440).

  4500,-

dirkluijmes@hotmail.com

Rainer Schütze was (met Martin Skowronek) een van de eerste 20ste-eeuwse klavecimbelbouwers die zich gingen oriënteren op historische klavecimbelbouw. Schütze’s instrumenten werden al snel gebruikt door tal van vooraanstaande klavecinisten, die hun instrumenten ook voor opnames gebruikten. Onder hen vinden we Kenneth Gilbert die op zijn Schütze-klavecimbel Bachtranscripties vastlegde (label Orion), Bob van Asperen nam o.m. Bachconcerten op (Aeolus) en Ralph Kirkpatrick Scarlatti-sonates (Archiv).

Het instrument dat te koop is, werd gebouwd naar Vlaams-Franse voorbeelden uit de 18de eeuw maar heeft ook wat 20ste-eeuwse trekjes: het instrument heeft bijvoorbeeld plastic dokjes en is uitgevoerd in mahonie-kleuren.

Dit instrument heeft jarenlang in de beroepspraktijk dienst gedaan en dientengevolge verschillende gebruikssporen. Een live-opname (uit 2018) van dit klavecimbel is te horen op Concertzender: (https://www.concertzender.nl/programma/concertzender_live_524573/) tussen 1.30’-1’43.  

 

Two-manual harpsichord - Rainer Schütze, Heidelberg 1970

Man I: 8 ", 4", Man II: 8 " and lute; G-f3. Transposing keyboard (a=415/440).

€ 4500,-

 

dirkluijmes@hotmail.com

Rainer Schütze was (with Martin Skowronek) one of the first 20th-century harpsichord builders who focussed on historical harpsichord building. Schütze’s instruments were soon used by many prominent harpsichordists, who also used the instrument for recording. Among them we find Kenneth Gilbert who recorded Bach transcriptions on his Schütze harpsichord (label Orion), Bob van Asperen recorded Bach concerts (Aeolus) and Ralph Kirkpatrick Scarlatti sonatas (Archiv).

 

The instrument that is for sale was built after Flemish-French examples from the 18th century, but also has some 20th-century features: the instrument has plastic docks and is finished in mahogany colors.

 

This instrument has been used many years in professional practice and as a result various traces of use.

A live recording (from 2018) of this harpsichord can be heard on Concertzender: (https://www.concertzender.nl/programma/concertzender_live_524573/) between 1.30’-1.43’